BROEDPLAATS VOOR DE ONDERNEMENDE WIJKBEWONER

Het Marnixhoes is een ontmoetingsplek voor ondernemende wijkbewoners. Hier kunnen initiatieven uitgroeien tot ondernemingen. Het is een plaats om te dromen, netwerken, experimenteren en om ideeen verder te ontwikkelen. Ook biedt het plaats aan kleinere activiteiten georganiseerd door wijkbewoners, zoals bijvoorbeeld workshops, lezingen en creatieve activiteiten.

Het Marnixhoes is onderdeel van Stichting BewonersBedrijf Berflo Es

Wij hebben wat jij nodig hebt!

Het Marnixhoes is een zelfstandige sociale onderneming, die werkt op basis van gelijkheid, co-creatie en verbinding.
Het Marnixhoes is een initiatief van Stichting BewonersBedrijf Berflo Es. Het Marnixhoes is een broedplaats voor nieuwe initiatieven en een ontmoetingsplek voor iedereen die inspiratie zoekt om iets te gaan ondernemen. Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor wijkbewoners, starters en jongeren.

 

Momenteel huisvest het Marnixhoes de volgende organisaties:

TriviumMeulenbeltZorg
Rode Kruis afdeling Hengelo/Borne
Stichting BewonersBedrijf Berflo Es
Kledingwinkel Mooi&Zo
Karateclub
Fotoclub Holec
ModelspoorClub SIGNAAL
RIBW team Jong Volwassenen
RIBW team Ambulant Hengelo Zuid
Geheugentraining
Wandelclub
Creaclub
Hengelose Bridgeclub
Bridgeclub de derde hand

Onze diensten

Huisvesting

Het marnixhoes beschikt over diverse ruimtes die voor verhuur beschikbaar zijn. Onze grote zaal is te huur voor grotere bijeenkomsten. Onze vergaderruimte is te huur voor kleinere bijeenkomsten en vergaderingen.

Neem contact op via huren@marnixhoes.nl

Flexwerken

Kom flexwerken of vergaderen in onze vergaderruimte. Deze ruimte is per uur, dagdeel of per dag te huur.

Netwerken

Ontmoet andere actieve en ondernemende wijkbewoners op onze speciale netwerk momenten.

Sociaal ondernemen

Het Marnixhoes onderneemt op een sociale en eerlijke manier voor mens en maatschappij. Wij zetten ons in voor economishce en maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen mensen in de samenleving.

Thema's

Het Marnixhoes initieert, ondersteunt en organiseert maatschappelijke projecten en activiteiten in de Berflo Es.

Door krachtenbundeling van partners, betrokkenheid van bewoners en de inzet van onderstaande disciplines leveren we een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in wijk en straat.

Uitgangspunt van de stichting is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk Berflo Es door het initiëren, ondersteunen, uitvoeren en/of organiseren van maatschappelijke projecten en activiteiten in de Berflo Es. Om hier uitvoering aan te geven, bieden de partners van de stichting financieel of anderszins ondersteuning. Het Marnixhoes heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang..

zorg
Economie
Samenleveing
Duurzaamheid
Onderwijs
Gezondheid